Home

Basis & Eenheid kijkt naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van het individu. Wij gaan op zoek naar de positieve eigenschappen van ieder mens en gaan deze versterken. Mensen hoeven niet constant geconfronteerd te worden met hun beperkingen, die kennen ze zelf al goed genoeg. De uitdaging ligt er in om anders te gaan denken en te handelen, zodat ook zij hun waardevolle plek kunnen innemen in de maatschappij. Met de juiste aanpak en positieve opbouw kunnen we ver komen.

OrnamentEIGENWAARDE

“Door de veranderende zorg en de aangekondigde bezuinigingen op de PGB’s, de Wajong en andere uitkeringen, zullen mensen die jarenlang het gevoel hebben gehad dat ze ‘niets kunnen’ ineens aan de slag moeten. Die omslag is voor velen te groot.” Ivonne Gerritsen en Christian Borst bieden deze groep mensen hulp en begeleiding bij het (terug)vinden van hun eigenwaarde en het functioneren in de samenleving. “Dat begint bij de wortels en eindigt bij de kruin”, wat mooi verbeeld wordt door het logo van Basis & Eenheid.

OrnamentOMDENKEN

“De eerste stap die gezet moet worden is dat mensen leren te denken vanuit hun kwaliteiten en mogelijkheden en niet vanuit hun beperkingen”. Wij beseffen dat die eerste fase het moeilijkst zal zijn. “Mensen zullen uit hun comfortzone moeten komen om stappen te zetten en anders naar zichzelf te leren kijken.” Maar verandering van denkwijze en mentaliteit kost tijd en ook de omgeving zal moeten ‘omdenken’ om mensen met een beperking of probleem een kans te bieden.

OrnamentBEGELEIDING

Wij bieden ambulante zorg aan huis. Nadat het vertrouwen is gewonnen en de eerste stappen zijn gezet begeleiden wij de cliënten stap voor stap bij het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of scholing. Maar ook daarna houden wij de vinger aan de pols, door elke dag te informeren hoe het gaat en te schakelen met de werkgever, organisatie of schoolleiding. Pas als de cliënt zich redt en zich veilig voelt, trekken wij ons langzaam terug en is onze missie geslaagd.