Direct naar de inhoud.

Vergoeding vanuit de Wlz

Vergoeding vanuit de Wlz

Heb je blijvend intensieve zorg en begeleiding nodig dan kan een vergoeding plaatsvinden via de Wlz: De Wet langdurige zorg. Er moet dan sprake zijn van een altijddurende zorgbehoefte. Zowel individuele -als groepsbegeleiding vallen hieronder.

Aanvragen via het CIZ

Een aanvraag voor zorg via de Wlz doe je bij het CIZ : het Centrum Indicatiestelling Zorg. Wij kunnen je daarbij helpen. Het CIZ beoordeelt welke zorg nodig is en stuurt de indicatiestelling vervolgens naar de aanvrager en naar het regionale zorgkantoor. Dat zorgkantoor vraagt vervolgens of je de zorg in natura of als PGB wilt ontvangen.

PGB aanvragen

Om voor onze diensten in aanmerking te kunnen komen dien je een PGB, een persoonsgebonden budget, aan te vragen. Dat is bedoeld voor het financieren van een maatwerkvoorziening als het onze. Het geld wordt beheerd door de budgetbeheerder. Dat kan jijzelf zijn of iemand die dat voor jou doet. Veel informatie hierover vind je bij Per Saldo, een belangenvereniging voor mensen met een Persoonlijk Budget.