Direct naar de inhoud.

Vergoeding vanuit de WMO

Vergoeding vanuit de WMO

Wie met Basis & Eenheid aan de slag wil gaan voor een begeleidingstraject heeft een verwijzing nodig om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Dat kan via de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft tot doel om mensen met een beperking of met chronische psychische problemen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen en het deelnemen aan de samenleving.

WMO loket 

Na aanmelding bij het WMO loket van je gemeente, wordt je uitgenodigd voor een persoonlijke gesprek met de WMO consulent. Die maakt op basis van dat gesprek een ondersteuningsplan en geeft groen licht voor deelname aan ons begeleidingstraject.

PGB Aanvragen

Om voor onze diensten in aanmerking te kunnen komen dien je een PGB, een persoonsgebonden budget, aan te vragen. Dat is bedoeld voor het financieren van een maatwerkvoorziening als het onze. Het geld wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank; zij betalen ons uit.

Eigen bijdrage

Vanuit de WMO wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hiervoor gelden landelijke regels, maar gemeenten mogen zelf wel gunstiger bedragen vragen als zij dat beter vinden passen. Ter indicatie:  In 2017 bedraagt de maximale eigen bijdrage voor alleenstaanden € 17,70 per vier weken. Meerpersoonshuishoudens met een inkomen onder de € 35.000 betalen niets.