Direct naar de inhoud.

Wat wij doen

De B & E methode

Voor wie

Basis & Eenheid biedt ondersteuning aan individuen en gezinnen met meerdere en complexe problemen. Vaak gaat het om mensen met psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, een verslaving, autisme of een aanverwante autisme stoornis. Dit in combinatie met problemen op andere levensterreinen zoals wonen, werk, financiën en sociale contacten.

Thuis werken aan herstel

Het is ons doel om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, zodat ze weer zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen. Het liefst in de vorm van een baan, vrijwilligerswerk of scholing. Om dit te bereiken bieden wij zorg op maat aan huis. Thuis in de eigen omgeving moet het gebeuren. Daar mag de knop worden omgezet van chaos in hoofd en omgeving, naar overzicht, orde en herstel.

No nonsens aanpak

Basis & Eenheid hanteert een no nonsens aanpak: niet afwachten, maar direct handelen, stimuleren,  activeren en motiveren. Niet wachten tot de deurwaarder voor de deur staat, maar samen de administratie ordenen en een schuldhulpverlener zoeken. Niet accepteren dat het in huis een chaos is, maar samen regelen dat er opgeruimd wordt en structuur wordt aangebracht. Dus: niet lullen maar poetsen.

Netwerk van deskundigen

Waar nodig schakelen we anderen in om ons bij onze aanpak te helpen, zoals familie, de buurt, de huisarts, de bewindvoerder of de wijkagent. Ook hebben we een breed netwerk aan deskundigen die we kunnen raadplegen en inzetten, waaronder een psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, ervaringsdeskundigen, arbeidsconsulenten en woonbegeleiders.

Onze aanpak begint bij de wortel en eindigt bij de kruin