Direct naar de inhoud.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Heb je het gevoel dat je in onze samenleving niet meer meetelt?  Dat je door psychische, lichamelijke of financiële problemen steeds vaker buiten de boot valt? En heb je daardoor zo weinig zelfvertrouwen dat je niet meer weet hoe je dit tij kunt keren? Neem dan contact met ons op.

Omdenken

Basis & Eenheid komt bij je thuis om samen met jou je problemen aan te pakken. Wij vinden het vooral belangrijk dat je daarbij leert inzien wat je wél kan. Omdenken noemen wij dat. Door uit te gaan van je kwaliteiten, leer je om te gaan met je beperkingen. Wij begeleiden jou daarin, zodat jij de juiste stappen kunt zetten en anders naar jezelf gaat kijken.

Samen komen we verder 

Het doel van Basis & Eenheid is om jou in je eigen omgeving te begeleiden, te ondersteunen en te versterken. Als het wenselijk is zullen wij ook contact zoeken en onderhouden met je familie, de buurt en instanties. Denk aan huisarts, specialisten, woningbouwcoöperaties, schuldhulpverlener/ bewindvoerder, wijkagent. Want samen komen we verder.

Begeleiding, zorg op maat

Wij bieden individuele begeleiding en zorg op maat in jouw eigen omgeving, zodat je weer grip krijgt op jezelf en je dagelijks leven. Grip op je relatie, gezin, financiën, huishouden en sociale contacten. Wij begeleiden je stap voor stap naar het terugvinden van jezelf en eventueel naar vrijwilligerswerk, school of baan.

Maar ook daarna houden wij de vinger aan de pols. Door regelmatig te informeren hoe het met je gaat en eventueel te schakelen met je werkgever, opdrachtgever of schoolleiding. Pas als jij het gevoel hebt dat je weer volwaardig deelneemt aan de samenleving, dan trekken wij ons langzaam terug.

Ons motto is ons logo: We beginnen met de wortels en eindigen bij de kruin